Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder ved tilmelding og køb af billetter til festmiddag ved DOS Kongressen (Dansk Ortopædisk Selskab – www.ortopaedi.dk).

Oplysninger om gfestmiddagen findes på www.ortopaedi.dk.

Priser

Alle priser er vist uden moms. Der tages forbehold for prisændringer, idet billetpriserne kan svinge fra år til år.

Bestilling

Bestilling af billetter kan kun ske elektronisk på www.ortopaedi.dk.

Købers bestilling er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

En bindende aftale om deltagelse ved festmiddag er først gældende, når køber har modtaget en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen fungerer som deltagerbevis.

Betaling

Betaling kan kun foregå med betalingskort (Dankort / Visa / Mastercard) og gennemføres via en krypteret og sikkerhedsgodkendt løsning fra NETS/Quickpay.

Beløbet trækkes på købers konto, når DOS har accepteret tilmeldingen.

Programændringer

DOS forbeholder sig ret til ændringer i programmet for festmiddagen, ligesom aflysning kan forekomme. Der vil ikke blive krævet betaling i tilfælde af aflysning, med mindre aflysning skyldes forhold, som er udenfor DOS’ kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout.

Ændringer vedrørende festmiddag, herunder tidspunkt for afholdelse af festen, annonceres på www.ortopaedi.dk.

Afmelding

Afmelding kan kun ske ved skriftlig henvendelse med oplysning om navn og medlemsnummer og kan ske frit indtil tilmeldingsfristens udløb.

Ved senere afmelding kan der ikke ske refusion af betalte deltagerafgifter. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til anden deltager.

Overtegning

Der er kun et begrænset antal pladser ved festmiddag. Købere sikres plads til festmiddagen i den rækkefølge, som de har tilmeldt sig. DOS kan således ikke garantere, at der er plads til alle. Man er først sikker på plads, når ordrebekræftelse er modtaget.

Forbehold

Ved tilmelding til festmiddagen accepterer køber disse handelsbetingelser. DOS kan ikke garantere at hjemmesiden på www.ortopaedi.dk er i fuld funktion og fejlfri til enhver tid.

Købe- og aftaleretlige regler

Når du handler på ortopadi.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Persondatapolitik

Registrering på ortopaedi.dk er gratis og alle køb er frivillige. Ved registrering enten ved tilmelding til kongressen, DOS fondsansøgning eller køb på hjemmesiden, anses personen at være indforstået med og tilslutter sig vores handelsbetingelser, herunder også vores privatlivspolitik.

Indsamling og behandling af Personlige Data
For at kunne opfylde dine ønsker i køb/tilmelding til kongres fra vores hjemmeside www.ortopaedi.dk, er det nødvendigt at vi indhenter og benytter visse personlige data – Navn, adresse, telefonnummer, arbejdssted (til navneskilte) og E-mail-adresse. Vi vil ikke bede om, eller indsamle, informationer, som ikke er relevante for at kunne opfylde vores forpligtigelser til dig.

Vi vil kun opbevare dine relevante personoplysninger så længe du er aktiv og i visse tilfælde derefter i det tidsrum som er påkrævet af lovgivningen (regnskab). Dine kundeoplysninger bliver ikke videregivet eller delt med tredje part fraset i forbindelse med trykning af navneskilte til DOS Kongressen ved ekstern leverandør.

Kontakt information

Sekretariatet
Dansk Ortopædisk Selskab
Lyngskrænten 17
2840 Holte

E-mail: office@ortopaedi.dk

CVR: 55677352